Ekologiska ägg, lokalt värpta från frigående utehöns

Ekologisk äggproduktion

Vad är ekologisk äggproduktion?

Ekologisk produktion strävar efter att upprätthålla och förbättra djurens hälsa.

Hönorna ska ha utevistelse- 4m² (kvadratmeter) betesmark per höna.

Ekologiska värphöns ska ha tillgång till utevistelse under minst fyra sammanhängande månader från maj till september.

Hönorna ska ha mer utrymme såväl i hönshuset som på sittpinnar och i värprede.

Hönorna ska ges dagsljusinsläpp och erbjudas tillgång till sandbad.

Varje avdelning får högst bestå av 3000 hönor.

Hönorna ska ha en sammanhängande dygnsvila på minst åtta timmar då lamporna är släckta.

Hönorna ska ha ett KRAV-godkänt värphönsfoder(Allt foder av jordbruksursprung skall vara ekologiskt/Kravmärkt).

Läs mer på www.ekoagg.se (Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion) och www.krav.se.